Chinese Films in the Modern Languages and Literatures Department
 
 
 
Director/Producer Title Date Running Time Format Subtitles?
? Breaking the Silence ? ? DVD yes

?

Charging Out Amazon ? CD Color
? China: Beyond the Clouds (Part 1 & 2) 1994 112 min. Each   Y
? Days of Being Wild 2003 ? DVD yes
? Everlasting Regret 2005 109 min. DVD yes
? Heavenly Grassland    
? Hong Yi Shao Nü (The Girl in Red)   Y
? The Little Chinese Seamstress 2003 112 min. DVD yes
? Lucky Bumpkin      
? New Moon      
? Wei Cheng 1-5 500 min.   N
Badelt, Klaus The Promise ? 121 min. DVD yes
Bai, Chen Under the Bridge 1983 117 min   Y
Beijing Language Institute New Chinese 300 1988 56 min.   N
Chan, Peter Comrades, Almost a Love Story   116 min. DVD  
Chen, Kaige Huang Tudi (Yellow Earth) 1985 86 min.   Y
Chen, Xihe Jia (Family) 1956 122 min
Cheng & Tsui Practical Chinese Reader (Parts I & II) 1989 I: 40 min II: 78 min   N
Fan, Cen Ah Q Zhengzhuan 1981 125 min.
Hark, Tsui Once Upon a Time in China 1993 100 min   English
Hongtong, Lin Duo Meng Shijie (The Dreaming Age) 1991 105 min.
Hsiao-hsien Hou A City of Sadness 1989 157 min DVD yes
Hsiao-hsien, Hou Flowers of Shanghai 1998 113 min   Y
Hsiao-hsien, Hou Goodbye South Goodbye 1996 112 min   Y
Hu Sang Liang Shanbo Yu Zhu Yingtai 1957 120 min.
Hua Shui Lin Jia Puzi (The Lin Family Shop) 1959 85 min.
Hua Shui Shang Shi (Regret for the Past) 1981 107 min.
Huang Jianxin Stand-up Straight, Don't Drop
Jiang Wen Black Snow ? 102   Y
Jianqi, Huo Postmen in the Mountains 1999 89 min. DVD yes
Kaige, Chen Together 2003 159 min. DVD English
Kaige, Chen Yellow Earth 1984 89 min DVD yes
Kai-War, Wong 2046 2005 129 min. DVD yes
Kai-War, Wong Chungking Express ? 102 min. DVD yes
Kai-War, Wong Happy Together ? 98 min. DVD yes
Lau, Andrew, & Alan Mak Infernal Affairs 2002 97 min. DVD yes
Lau, Jeff A Chinese Odyssey Part I-Pandora's Box 1995 88 min. DVD yes
Lau, Jeff A Chinese Odyssey Part II-Cinderella 1995 100 min. DVD yes
Law, Clara You Seng 1993 118 min.
Lee, Ang Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 120 min DVD yes
Lee, Ang Tui Shou 1992 107 min.
Li, Feng Peacock     DVD
Meng, Zhang The Piano in a Factory 2011 105 min DVD yes
Moreno, Mario Asi Es Mi Tierra     DVD
Mi Jiashan The Trouble Shooters n.d.? 110 min.
Ming-Liang, Tsai What Time Is It There? 2001 116 min DVD yes
Nong Lin Jiawu Fengyun n.d. 110 min.
Sang, Hu Zhu Fu 1956 120 min
Sijie, Dai Niu Peng 1989 83 min.
Sun Daolin Lei Yu (Thunderstorm) n.d. 118 min.
Wang, Binglin Erzi Kai Dian 1988 98 min.
Wang, Edward Yi Yi 173 min
Wang, Fulin Hong Lou Meng (Dream of Red Mansion) Parts 1-36
Wang, Peter Chang Cheng (A Great Wall) 1986 101 min.
Wang Quimin & Sun Fu Ren Dao Zhongnian (At Middle Age) 1983 102 min.
Wang, Wayne Chinese Box   99 min. DVD
Wen Que Han Ye (Chilly Nights) 1988 108 min.
Woo, John A Better Tomorrow 1986 95 min   Y
Wu, Peirong Yanzhi 1980 105 min.
Wu, Zongde Xing Meng Leihen (Stars, Dreams...) Parts 1-5 ? ea. approx 88 min.
Xia, Gang After Separation 1991 98 min   Y
Xia, Jun He Shang (River Elegy) n.d. I 84 min. 
II 102 min.
Xiaoshuai, Wang Beijing Bicycle 2001 113 min. DVD yes
Xiaolian, Peng Wo he Wo de Tongxuemen 198? 106 min.
Xiaolian, Peng Women's Story 1989 96 min
Xie, Jin Fu Rong Zhen 1987 128 min
Xie, Jin Gaoshan Xia de Huanhuan 1964 139
Xie, Jin Mumaren (The Herdsman) 103
Xin, Jian Cuo Wei (Dislocation) 1987 84 min    
Yang, Edward That Day on the Beach   Y
Yimou, Zhang House of Flying Daggers 2004 119 mins. DVD English, French
Yimou, Zhang Not One Less (2 copies) 1999 106 min 1 DVD Y
Yimou, Zhang The Road Home ? ? DVD yes
Ye, Lou Suzhou River 2001 83 min. DVD yes
Yu, Benzheng Ri Chu (Sunrise) n.d. 120 min.
Yuan, Zhang Green Tea ? 87 min. DVD yes
Yuan, Zhang Seventeen Years 1999 85 min. DVD Mandarin w/English
Zhang, Yimou Ju Dou 1990 95 min.
Zhang-Ke, Jia Unknown Pleasures 2002 113 min DVD English
Zhou, Sun Zhou Yu's Train 2004 93 min. DVD Eng., Fren./Portuguese/Spanish
Zhuang, Huo Yue Ya
Zhang, Liang Shaonian Fan (Juvenile Delinquents) 1988 98 min.
Zhuangzhuang, Tian Dao Ma Zei (Horse Thief) 1987 84 min.
Zhuangzhuang, Tian Springtime in a Small Town 2004   DVD
Zhuangzhuang, Tian The Street Players 1991 118 min
Zifeng, Ling Luo Tuo Xiangzi (Rickshaw Boy) 1982 117 min.